100% Dansk webshop - Af hjertet Tak for din støtte.

Velkommen til os med kæledyr Læs mere her

Artikler om kæledyr - Læs dem her

Pasningsvejledning for Kanin

Pasningsvejledning for Kanin

Jacob N. Masters |

Vi skal have kanin - hvad skal vi gøre & hvad skal vi bruge?

 

Først et STORT tak fordi du læser op på hvad der skal til for at holde Kanin, det er nemlig det første og vigtigste skridt for at sikre ens Kanin for så godt og langt liv som muligt ❤️

I denne pasningsvejledning omkring kanin, går vi igennem de punkter, vi mener skal nævnes og man skal være opmærksom på før og efter man har anskaffet sig en kanin. Dette er ikke en fuldkommen liste og man kan altid lærer mere og andre måder, man skal dog altid have fornuften med og sikre ens kanin har de bedst mulige forhold og derfor anbefaler vi også altid, at snakke med ens dyrlæge eller anden person med en faglig uddannelse inden for pasning af dyr, herunder kanin. Det er vigtigt man ikke tager alt man læse på Internettet som rigtigt, før man sikre at fagpersoner, som en dyrlæge er med indover.

Og som noget af det første man skal tænke over så er det, at et bur er kun til ophold, en kanin har brug for plads og skal derfor ikke sidde i sit bur hele dagen.

Et bur er et sted den kan søge sikkerhed, sove hvis den ønsker det m.m. så tænker du på, at anskaffe en kanin, så husk på den skal have MASSER af plads og motion.

Så vi anbefaler kun kaniner til familier der er klar på, at holde "frikanin" som betyder man har sin kanin ude og giver den masser af mulighed, for at udleve sin naturlige adværd, som bl.a. betyder grave og gnave. 

Men tilbage til vores "Pasningsvejledning for Kaniner" så kan vi starte med, at sige at en Kanin ikke er det nemmeste dyr at holde, det er heller ikke svært, men der er en del ting man skal være opmærksom på, som med alle andre dyr ;-)

Men først overordnet information omkring dyret. En kanin er et aktivt dyr og vil i naturen være mest aktiv ved skumring og om natten. De bliver typisk mellem 30-50cm og med en vægt på mellem 1-3kg, men det varierer meget fra race til race. Kaniner kan blive op til 12 år gamle, og i fangenskab typisk 5-9 år, som er noget man skal tænke over før man vælger at anskaffe sig en kanin.

Og kaniner kræver plads og har det bedst ude i et større anlæg, hvor de kan grave, lave huler og få den motion de bør få og vælger du at holde din kanin indendørs, så som nævn før, så anbefaler vi kun man anskaffer sig en kanin som "frikanin", hvor de går frit hele dagen og på den måde får den motion og "oplevelser" de bør få. Derfor anbefaler vi ALTID man kun ser ens kanins bur som "Ophold" og sikkerhed, når man ikke er hjemme og dette bur er på min. 120x80cm, man skal derfor IKKE købe en kanin, hvis ikke man har mulighed for at have et bur af denne størrelse eller større og man er klar på, at have dem ude det meste af dagen.

Hvis man holder dem i haven, som er det bedste, så er det vigtigt at ræve/rotte sikre deres kaninbur / løbegård, byggematerialerne skal derfor være solide med bl.a. punktsvejset tråd, så buret kan modstå ræve, mink, rotter og omstrejfende hunde. Bygger man indhegning/løbegård ude, skal både bund og sider også sikres mod angreb, men også mod, at kaninen graver sig ud. Og husk at giv dem god plads, så de rigtig kan hygge sig. Man skal huske på at det er os der vælger, at holde dem og derfor skal man også gøre alt man kan for, at give dem masser af mulighed for, at komme så tæt på deres natur som muligt og derfor anbefaler vi også kaniner til folk med have, da en kanin i naturen vil grave og grave meget, den vil laver store underjordiske systemer og den vil løbe hurtigt rundt som kræver en plads og ja jord, noget man indendørs kan have svært ved, at leve op til. SELVOM det det ikke er umuligt, at holde kanin indendørs, så skal man bare som nævn sikre de er ude det meste af dagen og kan løbe rund og hygge sig, uden at komme til skade på ledninger m.m.

Og hurtigt omkring "Avl" så er en kanin drægtig i 29-35 uger og føder mellem 2 og 12 unger, som skal være hos der mor til de er 7 uger ifølge dyrenes beskyttelse, vi giver dem dog en uge mere, hvis ikke deres mor er alt for træt af dem ;-)

 

Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur

kanin i udendørsbur

En kanin lever også i naturen i kolonier - den har ikke en partner eller som marsvin lever MEGET tæt sammen, men den lever i store kolonier, bofællesskaber kan man vel kalde det, hvor de lever sammen, som hjælper med, at sikre dem mod rovdyr og naturligvis gør "avl" lidt nemmere, som de er glade for :-) Så de er ikke sammen på den måde man måske forstiller sig, men lever i kolonier og har hver sit eget territorium, som også betyder de har brug for god plads.

Kaniner er både sociale dyr og meget territoriebevidste. I naturen lever de mange sammen, men på et stort område, hvor de kan komme væk fra aggressive artsfæller, kan have hver sit bosted osv. Hankaniner har et indbyrdes hierarki, så nogle dominerer over andre. Det kommer specielt til udtryk, hvis der er hunner i nærheden. Hunkaniner vil have rede og unger i deres egne private huller. De forhold, vi byder dem i små bure og små udendørs anlæg, kan ikke sammenlignes med den frie natur. Som små unger går de fint sammen, men allerede i 8 ugers alderen kan kaniner parre sig. Hvis man har flere kaniner af begge køn og ikke ønsker unger, så kan man få dyrlægen til at kastrere hannerne eller sterilisere hunnerne, så man undgår, at de får unger cirka en gang om måneden. Ellers tilrådes det, at man har et stort bur, som er delt i midten med tråd, så de kan se hinanden, snuse til hinanden, slikke hinanden, ligge tæt, men de kan ikke skade hinanden. Ofte kan man lade dem være sammen et neutralt sted, hvor ingen af dem føler, at det er deres territorium. Nogle kaniner har fornøjelse af familiens hund, kat, marsvin eller hamster.

Kaniners naturlige behov opfyldes bedst i større udendørs anlæg (min. 9 m2, men meget gerne større) på et tørt og beskyttet område med masser af skjul og med fri adgang til et vind- og vejr beskyttet hus/bur (min. 120 x 80 cm) til hvert individ. Huset skal være afskærmet/lukket helt på tre sider + min. 1/3 af den fjerde side. Anlægget skal være i god kvalitets volierenet, lukket ovenfra og sikret nedadtil, så rovdyr ikke kan trænge ind, og kaninerne ikke kan undslippe ved at grave sig ud. Træk og støjgener skal generelt undgås ved anlægget.

Bundlaget i et udeanlæg skal bestå af jord med blade, græs, grene, rødder o.l. ovenpå, og der skal altid være skyggemuligheder, f.eks. i form af træer og buske. Er individerne alligevel aggressive over for  hinanden, kan de enten skiftevis lukkes ud på udearealet, eller dette kan opdeles med trådnet, således at dyrene har kontakt, men ikke kan skade hinanden. Neutralisering kan desuden være en mulig løsning
(se afsnit 8 og 9). Har man ikke mulighed for at bygge et stort udendørs anlæg, som beskrevet ovenfor, kan kaniner også holdes fritgående indendørs som såkaldte "huskaniner". Kaniner kan med lidt træning let lære at bruge en kattebakke til at besørge i. Er kaninerne neutraliserede, vil de typisk ikke urinmarkere deres territorium, og så længe de har skjulemuligheder, aktiveres tilstrækkeligt og har mulighed for at grave og gnave, vil de normalt ikke ødelægge møbler og ledninger. Med disse hensyn kan kaniner holdes fritgående indendørs uden brug af bur.

Som nævnt bør et bur kun benyttes som et sted, hvor kaninen kan skjule, hvile og beskytte sig og ikke til permanent ophold. Et bur skal være min. 120 x 80 cm pr. individ, helst større, og så højt, at dyret uden problemer kan sidde oprejst på bagbenene. Burets bund skal være fast og bundlaget af hø og halm. Har kaninen ikke mulighed for at gå ud af buret, når den selv vælger det, skal den dagligt i dens aktive perioder tages ud på et større areal, hvor den kan grave og have kontakt med en artsfælle. Kan dette ikke dagligt tilgodeses, skal kaniner huses i anlæg/områder, hvor de frit kan bevæge sig på et større areal (enten i større udeanlæg eller som fritgående huskaniner, dog er udeanlæg at fortrække). Foderrester og ekskrementer skal fjernes, og frisk vand gives dagligt. Et bur skal ugentligt rengøres i bund.

Vejledene mål og areal:
Disse mål er kun ca. mål da alle er forskellige og areal nævnt er kun til ophold og ikke det sted de skal tilbringe resten af deres liv.

Dværgracer
(0,7 - 1,9 kg) Areal: 0,5 m2 / Dybde: 60 cm / Bredde: 80 cm / Højde: 50 cm

Små racer
(1,9 - 3,2 kg) Areal: 0,75m2 / Dybde: 70 cm / Bredde: 110 cm / Højde: 60 cm

Mellemstore racer
(3,2 - 4,0 kg) Areal: 1,00 m2 / Dybde: 80 cm / Bredde: 125 cm / Højde: 70 cm

Store racer
(4,0 - 5,5 kg) Areal: 1,25 m2 / Dybde: 80 cm / Bredde: 160 cm / Højde: 80 cm

Kæmperacer
(5,5 - 9,9 kg) Areal: 1,50 m2 / Dybde: 80 cm / Bredde: 190 cm / Højde: 80 cm

 

 

Særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold

kaniner der laver huler

Kaninen er et meget renligt dyr. Såfremt den går rent og tørt, holder den sig selv ren. De langhårede kaninracer kræver dog pelspleje med en børste. Angorakaninen skal klippes hver 3. måned. Kløer bør klippes med 3-6 måneders mellemrum. Få en, der kan, til at vise dig det første gang. Kaninen kan uden problemer stå ude i bur i selv den strengeste frost, hvis bare den har et godt lag tørt halm, og der ikke er træk. Derimod har kaninen svært ved at klare sol og høje varmegrader. Den skal altid kunne finde skygge, og dens bur må ikke være i direkte sol. Der bør gives rent halm i buret næsten hver dag, og der bør ofte muges ud, både af hensyn til kaninen og for at undgå flueplage om sommeren.

I udendørs anlæg skal der derfor altid være adgang til et hus/bur, hvor dyrene kan søge læ for vind og vejr og skygge på varme dage. Har dyrene mulighed for at grave underjordiske gange og huler, og har de adgang til et beskyttet hus med masser af halm og hø at varme sig i, kan de som udgangspunkt klare at være udendørs året rundt. Ved strenge vintre skal man især være opmærksom på, at der altid er rigeligt
hø og halm i huset og evt. oven på jorden som isolerende lag over gangsystemet. Drikkevandet bør ved frostgrader skiftes mindst 2-3 gange dagligt.

I indendørs anlæg er det vigtigt, at temperaturen ikke overstiger 25 °C, da kaniner ellers kan få hedeslag. Derfor er det også vigtigt, at der i et udendørs anlæg altid er flere skyggemuligheder tilgængelige.

Holdes kaniner fritgående indendørs, er det vigtigt at sikre hjemmet, så de ikke kan komme til skade på ledninger m.m. eller fastklemmes.

Holdes kaniner udendørs med gravemuligheder, slides kløerne normalt tilstrækkeligt– ellers skal de typisk klippes jævnligt (klip aldrig ind i blodårerne; ellers få dyrlægen til det).

Der kan være særlige pasningsbehov for de forskellige racer, f.eks. som nævnt skal angorakaniners pels plejes flere gange dagligt. Sæt dig altid grundigt ind i den enkelte races specifikke pasningsbehov.

 

Stimulering og behov for motion

Kaniner har brug for beskæftigelse. Halm fra korn (ikke frøgræshalm) som strøelse og hø til at æde er godt tidsfordriv. Grøntsager og lidt frugt (men pas på med frugten), tørt brød i begrænset mængde, altså føde der skal gnaves, er godt, friske grene fra træer uden stenfrugt bør de have til rådighed så tit som muligt, men undgå buske og blomster fra prydhaven, mange er giftige. Gran- og fyrregrene er gode, men alle dele af taks er meget giftig.

ALLE kaniner har brug for at komme ud af buret og løbe rundt udenfor. Men pas på inde i huset, kaniner elsker elektriske ledninger, og de er dødsensfarlige at gnave i. Vænner man kaninen til det fra lille, kan man også gå tur med den i sele og snor, men går du på vejen, så pas på hunde.

 

Fodring

kanin med grønt

Foderet bør bestå af kaninpiller eller anden god kaninblaning - men undgå de såkaldte "müsli-blandninger" til kaniner, de udover denne kaninbladning have vand, hø, halm og grønt. kaninblaning/kaninpiller til kaniner har de vitaminer og mineraler, som kaninen har brug for. Gnaverblandinger med bl.a. majs, solsikker, johannesbrød er for fede og bør højst gives som “fredagsslik”. Der fodres kun med kaninblaning/kaninpiller 1 gang om dagen, og det skal være spist op inden næste fodring, ellers får kaninen for meget. Halm og hø bør altid være til stede i buret, og der skal gives frisk vand hver dag. Af ukrudt, grøntsager og frugt kan alt næsten bruges til kaninen, men det er ikke sikkert, den vil æde alt. tråd, så buret kan modstå ræve, mink.

Salat, hvidkål, kinakål o.l. skal man være forsigtig med, det indeholder mest vand og giver nemt tynd mave. Nogle få ukrudtsplanter som skarntyde er giftig. Man bør aldrig fodre med vådt grønt. Som hovedregel kan siges, at man altid skal starte med at give lidt og så kan man forøge mængden efterhånden. Det gælder også de første mælkebøtter og græs om foråret. Sørg for ikke at give mere, end kaninen får ædt op ret hurtigt, så det ikke ligger i bunden af buret og bliver svinet til.

Som nævnt er det bedst at holde ens kaniner i større udendørs anlæg med masser af skjul, gnave-muligheder, mulighed for at grave gange i jorden og med kontakt til artsfæller, bliver de som udgangspunkt stimuleret tilstrækkeligt. I naturen bruger kaniner mange timer i døgnet på at søge føde, og foderet bør placeres forskellige steder i anlægget, så de aktiveres med at lede efter det. Kaniner, der holdes indenfor, bør få deres kaninpiller serveret i f.eks. en foderbold eller lignende, og foderet spredes ud, så de også udfordres og stimuleres ved at skulle søge efter føden og bruge kræfter på at få fat i den. I et eventuelt bur kan grøntsager hænges i toppen, så kaninen skal stå på bagbenene for at nå det. Indendørs kaniner bør have friske grene at gnave i, papkasser og lignende, der kan bruges som huler, samt legetøj, som stimulerer og aktiverer dem.

Kaniner er byttedyr og vil derfor som udgangspunkt være bange for at blive løftet, især hvis det sker oppefra. Håndtér derfor kun kaniner, når det er nødvendigt. Ved overdreven håndtering er der risiko for, at en ellers tam kanin begynder at bide fra sig i forsvar eller bliver håndsky.

Kaniner gøres lettest tamme ved at håndtere dem dagligt fra de er unge. Tamme kaniner løftes med en hånd under brystet, mens den anden hånd støtter under bagpartiet. Løft i nakkeskindet bør altid undgås. Håndter altid kaniner roligt, også når de sættes ned. Kaniner kan trænes til at lave tricks og komme på kald, og det kan være en stimulerende aktivitet for dyrene.

Lagomorfer, heriblandt kaniner, er fysiologisk tilpasset et liv som sprintere. Ved hjælp af deres lange, kraftfulde bagben kan kaniner hurtigt ved hop opnå en høj hastighed og skifte retning pludseligt, og ved tegn på et rovdyrs tilstedeværelse vil de hurtigt spurte tilbage i skjul i deres gangsystem.

Kaniners fysiologi betyder, at de dagligt har brug for en del motion, gennem både bevægelse og gravning. Dette behov tilgodeses bedst i et større udendørs anlæg eller ved at holde dem fritgående indendørs (afsnit 4). Holdes de i aflukkede bure, skal de flere timer dagligt kunne motionere på et større område (min. 9 m2), hvor de også har mulighed for at grave. Kan dette ikke sikres, er det nødvendigt at holde dem i anlæg eller på områder, hvor deres daglige behov for motion kan opfyldes. Specielle kaninseler kan også købes, så de kan komme ud på en gåtur udenfor – selerne kræver dog lidt tilvænning.

Kaniner kan finde på at gnave i ledninger og giftige planter, så fjern dette, når kaninen løber frit indendørs, og giv dem rigeligt andet at gnave i (friske grene, hø). Gnavning i møbler, planter og ledninger ses dog sjældent, hvis kaninerne har rigeligt friske grene at gnave i.

 

Formering, yngelpleje og eventuel neutralisation

kanin unger

Kaninen går drægtig i 29-35 dage og får 2-12 unger. Få dage før fødslen – tidspunktet varierer – samler hunnen halm sammen til rede og forer den med pels fra sit maveskind. Hunnen behøver normalt ingen hjælp til at føde. Ungerne bliver født nøgne, blinde og totalt hjælpeløse. Ungerne dier kun 1-2 gange i døgnet, mælken er federe og mere næringsrig end piskefløde. I løbet af få dage vokser pelsen ud, og 12 dage gamle åbnes øjnene. Ungerne forbliver i reden til de er 2-3 uger gamle, og de kan med det samme, de kommer frem, æde det samme som hunnen. Ungerne bør være mindst 7 uger, men gerne 8 uger hvis de ikke er skubbet væk af deres mor (husk dog på de er kønsmodne i 3-4-måneders-alderen) inden de tages fra hunnen og kuldsøskende.

Kaniner er som du nok ved, kendte for at kunne formere sig hurtigt. Det skyldes tidlig kønsmodenhed (i 3-4-måneders-alderen), høj sandsynlighed for drægtighed (ægløsning sker under parring), store kuld mange gange årligt, evnen til at klare drægtighed/afkom størstedelen af året, samt en social organisering, hvor mager er lettilgængelige.

De dominerende hanner vil typisk parre sig med flere hunner, mens de lavere rangerende individer ofte ses at danne mere faste par. Kaniner signalerer, at de er parringsklare ved at markere forskellige objekter med duftstoffer fra kirtler på kinderne. I fangenskab skal hunnen være mindst 8 måneder gammel, før hun får sit første kuld, og som udgangspunkt må en hun få maks. et par kuld om året for at undgå overbelastning.

Moderen vil kunne parres igen umiddelbart efter fødslen, hvorfor moderen skal skilles fra kønsmodne hanner efter parring. Ungerne fødes i naturen i en rede under jorden, som moderen har gravet og foret. I fangenskab bør en redekasse også gives.

De nyfødte unger er blinde og nøgne, men de udvikler sig relativt hurtigt. Moderen kommer dagligt tilbage til reden de første par uger, så ungerne kan die. Som 4-5 uger gamle opholder de sig mere uden for reden og begynder så småt at spise fast føde. De mindre racer bliver typisk tidligere kønsmodne end de større.

Ungerne bør tidligst fjernes fra moderen, når de er 7-8 uger gamle.

Ønskes ikke unger, kan det være en god idé at neutralisere kønsmodne kaniner (se boksen til højre). Hanner kan kastreres i 3-5-måneders-alderen, og hunner kan steriliseres som ca. 4 måneder gamle og/eller ved en vægt på ca. 1 kg. For intakte kaniner skal der altid undgås parringer mellem nært beslægtede individer (f.eks. søskendepar) for at forhindre indavl, der kan have negative konsekvenser for afkommet.

 

Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel

Som hovedregel kan man sige, at en kanin, der ikke æder, er syg. Syge kaniner sidder stille og virker uinteresserede, de kan ofte blive lidt strithårede, de får matte øjne og sidder og trykker sig lidt sammen/skyder ryg.

I det følgende nævnes de mest almindelige sygdomme.

Tarmbetændelse forårsaget af forkert fodring eller infektion med snyltere.

En let diarre eller forstoppelse kan ofte klares ved hjælp af diæt bestående af hø og vand altså uden tilskud af kaninpiller. Hvis det fortsætter bør man gå til dyrlæge med kaninen.

Lungebetændelse, hvor kaninen bliver meget kortåndet og med snot fra næseborene. Kaninen skal til dyrlæge hurtigst muligt, hvis den skal reddes.

Tænderne på kanin sliber sig selv op mod hinanden, men nogle kaniners tænder vokser vildt på grund af en arvelig defekt eller en skade. Da tænderne vokser meget hurtigt, vil de på kort tid kunne genere kaninen voldsomt, og den vil blive ude af stand til at æde noget, der skal bides i. Er man i tvivl, bør man gå til dyrlæge med kaninen for at få kontrolleret tænderne.

Denne pasningsvejledning er udfærdiget på baggrund af oplysninger fra Danmarks Kaninavlerforening (www.kaniner.dk) og Dyrenes Beskyttelse (www.dyrenesbeskyttelse.dk).

Læs dyrenes beskyttelses pasningsvejledning af kaniner her: Klik her for at se pdf

Pasningsvejledningen indeholder generel information om pasning af en dyreart/dyregruppe.

Yderligere oplysninger kan findes på biblioteket eller på ovennævnte og andre hjemmesider.

Pasningsvejledningens faglige indhold er godkendt af Rådet vedrørende hold af særlige dyr den 6.12.2013 i henhold til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr og denne pasningsvejledning af kaniner er opdateret fra Dyrenes Beskyttelse pasningsvejledning som hedder  "3. version Februar 2014.".

Hvis du er på udkig efter de produkter du kan købe til din kanin eller anden gnaver, så skal du kigge her Kategori for Kanin og andre gnaver, her finder du nemlig 100vis af produkter, som er lavet til kaniner og andre gnaver.

Afgiv din kommentar

Bemærk alle kommentarer skal godkendes før man ser dem på siden.

Liquid error (layout/theme line 481): Could not find asset snippets/textBoxScript.liquid Liquid error (layout/theme line 485): Could not find asset snippets/ecom_footer.liquid