100% Dansk webshop - Af hjertet Tak for din støtte.

Velkommen til os med kæledyr Læs mere her

Artikler om kæledyr - Læs dem her

Anti Gø Halsbåndtil hunde

Der er ikke noget værre end når ens hund gør i haven hele dagen, ikke kun for én selv, men også for ens naboer. Heldigvis er der hjælp at hente med et Anti-Gø Halsbånd til hunde, som virker hver eneste gang.

Oplev en stille og glad hund med vores PetSafe®

Sådan virker vores Anti-Gø Halsbånd med spray fra Petsafe!

Det er den ultimative løsning til at bringe harmoni til dit hjem og nabolaget.

Når din hund bærer dette halsbånd, registrerer sensorhovedet lyde og vibrationer fra dens gøen og udsender derefter en mild, duftende spray.

Du kan vælge mellem uparfumeret eller forfriskende citronellaspray.

Citronella er en unik duft, som din hund sjældent møder i naturen, og det hjælper med at distrahere og afvænne den fra overdreven gøen.

Desuden er vores halsbånd udstyret med en smart sikkerhedsfunktion, der automatisk slukker i 3 minutter, hvis din hund gør mere end 15 gange inden for en 50 sekunders periode.

Giv din hund og dine naboer fred og ro med vores Anti-Gø Halsbånd - en glad og effektiv løsning til en mere harmonisk hverdag!

MANUAL OG FUNKTIONER

På denne side kan du læse alt om vores Anti Gø Halsbånd fra PetSafe. Vi har beskrevet alle funktioner og lavet en liste over, hvilket lys og lyd det giver ved de forskellige funktioner. Så hvis du står over for udfordringer, finder du helt sikkert løsningen på denne side.

Æskens indhold

Create a Shop the Look section to assist with upselling or helping customers with purchasing complementary products.

Funktions- og responstabel

Beskrivelse af hvordan de forskellige funktioner fungerer.

Halsbåndet med spray tændes

LED-lamperespons
Den grønne LED tændes

Biprespons
Bip med stigende toneart

Halsbåndet med spray slukkes

LED-lamperespons
Den røde LED tændes

Biprespons
Bipper med faldende toneart

Halsbåndet med sprayer tændt

LED-lamperespons
Grøn LED-lampe blinker hvert 5. sekund

Biprespons
Ingen

Sprayaktivering

LED-lamperespons
Ingen

Biprespons
Ingen

Lav batteristand

LED-lamperespons
Rød LED-lampe blinker 3 gange hvert 5. sekund

Biprespons
Ingen

Lav sprayadvarse

LED-lamperespons
Gul LED blinker én gang hvert 5. sekund, og batteriet er fuldt.

Gul LED blinker 3 gange hvert 5. sekund, og batteriet er lavt.

Biprespons
Ingen

Selvtest

LED-lamperespons
Gul LED-lampe tændes

Biprespons
Bipper

Ingen beholder

LED-lamperespons
Rød og grøn LED-lampe blinker skiftevis i 5 sekunder, og halsbåndet slukkes

Biprespons
4 bip

Halsbåndet med sprayer tændt/beholderen ertom (ingen spray)

LED-lamperespons
Gul LED blinker én gang hvert 5. sekund, og batteriet er fuldt.

Gul LED blinker 3 gange hvert 5. sekund, og batteriet er lavt.

Biprespons
Ingen

Halsbåndet med spraytændes/beholderen ertom (ingen spray)

LED-lamperespons
Gul LED-lampe blinker 2 gange

Biprespons
2 bip

Opladning af anti gø halsbåndet med spray

Overdreven opladning kan afkorte batteriets levetid.

Hålsbåndet
bør kun oplades, når batteristanden er lav.

1. Slut halsbåndet til strømforsyningen, og oplad det til fuld
batterikapacitet (1A). Dette kan tage op til 6 timer.

2. Når det er fuldt opladet, slukker den grønne LED på
halsbåndet. Sæt gummihætten på igen efter opladning.


Sådan tændes halsbåndet

Tryk vedvarende på til/fra-knappen, indtil halsbåndet bipper med stigende tonart, og slip derefter knappen (1B). Den grønne LED tændes, når du trykker på knappen.


Sådan slukkes halsbåndet


Tryk vedvarende på til/fra-knappen, indtil halsbåndet bipper med faldende tonart, og slip derefter knappen. Den røde LED tændes, når du trykker på knappen, og slukkes, når halsbåndet slukker.


Batterilevetid


Den gennemsnitlige batterilevetid er 40 timer, afhængigt af hvor ofte din hund gør. Da batteriet bruges oftere under din hunds træning, kan det betyde, at batteriet ikke holder så længe i løbet af den første uge.


Hurtigt tip: Sluk halsbåndet, når det ikke er i brug, for at forlænge batterilevetiden.

Opladning af anti gø halsbåndet med spray

Montering af spraybeholderen

Overdreven opladning kan afkorte batteriets levetid.

1. Sørg for, at halsbåndet er slukket.

2. Den ekstra beholder er placeret i bunden af halsbåndet.

3. Tryk på knappen og skyd den til siden for at åbne beholderdøren (2A).

4. Fjern beholderen, og erstat den med en ny (indsat med dysen først). Sørg for, at forsendelseshætten er fjernet fra beholderen, før den monteres på halsbåndet (2B).

5. Luk beholderdøren (2C).


Udsæt ikke enheden for temperaturer nær frysepunktet 0 °C eller for temperaturer over 45 °C. Efterlad ikke enheden i direkte sollys. Efterlad aldrig enheden i en bil, hvor den kan opvarmes til høje temperaturer 45 °C

INDHOLD UNDER TRYK.
BEHOLDER KAN EKSPLODERE, HVIS OPVARMET. Må ikke udsættes for varme eller opbevares ved temperaturer over 45 °C. Må ikke punkteres. Må ikke brændes. Beskyttes mod sollys.

Opbevares væk fra varme. Opbevares på et sted med med effektiv ventilation. Dette produkt er ikke et legetøj. Det skal opbevares utilgængeligt for børn. Må kun bruges til stoppe gøen.

FØRSTEHJÆLPSBEHANDLING:
Ved indånding skal du søge lægehjælp, hvis du føler dig dårlig tilpas. Ved hudkontakt renses det påvirkede område med sæbe og vand. Ved øjenkontakt skylles øjnene forsigtigt med vand i 15–20 minutter.

Opladning af anti gø halsbåndet med spray

Tilpasning af halsbåndet

Vigtigt: Det er vigtigt for en effektiv funktion, at gøkontrolhalsbåndet med spray justeres
og sidder korrekt. Sensorhovedet skal være i direkte kontakt med hundens hud på
undersiden af halsen.

1. Sørg for, at halsbåndet er slukket, før anbringer det på dit kæledyr. Sørg dernæst for at dit kæledyr er stående (3A), og juster halsbåndet omkring dit kæledyrs hals, således at sensorhovedet kommer i direkte kontakt med dit kæledyrs hud på undersiden af halsen. Sørg for, at PetSafe®-logoet vender opad (3B).

2. Kontrollér, hvor stramt halsbåndet sidder, ved at stikke en finger ind mellem bunden af sensorhovedet og hundens hals (3C). Det bør sidde tæt, men ikke virke hæmmende.

3. Lad dit kæledyr bære halsbåndet i nogle få minutter, og kontrollér det derefter igen.

4. Når du er tilfreds med halsbåndets pasform, skal du fjerne det fra dit kæledyr og tilskære det for at sikre, at der er plads til fremvækst af ny pels eller en tykkere vinterpels. Benyt en lighter til at forsegle tilskæringen, så den ikke flosses.

5. Halsbåndet vil glide ned, hvis det ikke flugter med remmen. Glidespændet forhindrer, at halsbåndet bliver løst rundt om dit kæledyrs hals, og rillerne skal vende opad (3D).


VIGTIGT: Det kan være nødvendigt at trimme pelsen i området omkring kontaktpunkterne. Men barbér aldrig dit kæledyrs hals; dette kan forårsage udslæt eller infektion

VIGTIGT: Halsbåndet bør ikke bæres i mere end 12 timer i løbet af et døgn. Hvis halsbåndet bæres for længe, kan det forårsage hudirritation.

Opladning af anti gø halsbåndet med spray

Test af halsbåndet

1. Slut gøkontrolhalsbåndet med spray til opladeren (4A, 4B).

2. Sørg for, at sprayporten vender væk fra dit ansigt. Tryk
vedvarende på til/fra-knappen, mens opladeren er sluttet
til strømforsyningen.

3. Fortsæt med at holde til/fra-knappen inde, idet du kobler
opladeren fra gøkontrolhalsbåndet med spray. Den gule
LED tændes.

4. Slip til/fra-knappen. Efter 2 sekunder vil der ske følgende:
Gøkontrolhalsbåndet afspiller en tone og frigiver derefter
en dosis spray. Dernæst afspiller det en normal sluk-tone,
hvorefter det slukker automatisk.

5. Testen kan afbrydes når som helst ved at trykke på til/
fra-knappen.

Opladning af anti gø halsbåndet med spray