100% Dansk webshop - Af hjertet Tak for din støtte.

Velkommen til os med kæledyr Læs mere her

Artikler om kæledyr - Læs dem her

Symptom på en sygdom i form af skæv hovedholdning

Symptom på en sygdom i form af skæv hovedholdning

Natasha Bondo |

Har en kanin skæv hovedholdning, vil det oftest være et symptom på en sygdom. Det kan være forårsaget af eksempelvis mellemørebetændelse, et slag i hovedet eller andet. Oftest er det dog en parasit ved navnet E. cuniculi, som fremkalder symptomet. Parasitten har originalt navnet Encephalitozoon cuniculi, hvilket giver den skæve hovedholdning og balancebesvær hos kaniner. Det er faktisk ikke så få kaniner der har denne parasit, det er helt op til 50-80% af alle kaniner, der har den, viser undersøgelser. Det er dog kun hos få, hvor symptomerne udspiller sig.

Parasitten er en zoonose, hvilket betyder at det er en parasit der også ses hos andre dyr og mennesker. Parasitten kan altså sprede sig mellem forskellige dyr og overføres til mennesker. Det er dog oftest mennesker med sygdomme, der bliver smittet med parasitten - det skal her tilføjes, at der ikke endnu er set tilfælde af smitte fra kanin til menneske.

Smitten sker ved inficering af foder eller vand og sporer udskilles i urinen. Derudover kan fostre få overført parasitten fra moderen, når fostret er inde i maven.

Symptomer kan udover skæv hovedholdning og balanceproblemer være koma, inkontinens, rystelse eller lammelse i benene. Måden hvorpå du som ejer kan se at din kanin får tidligere nævnte symptomer er ved, at se om din kanin går i cirkler, om din kanin har en skæv holdning og ryster lidt eller har mere spastiske bevægelser, hvor de ikke kan kontrollere det.
Grunden til disse typer af symptomer er, at parasitten slår sig ned i nervesystemet, men den kan også forekomme i øjne eller nyrer. Der kan her være nogle lidt andre symptomer såsom grå stær, hvide pletter i øjnene og nyresvigt.

Diagnosen stilles

Dyrlægen kan stille diagnosen ved at tage en blodprøve, da parasitten vil danne antistoffer, som udskilles i blodbanen. Det kan udelukkes, at kaninen har parasitten, hvis blodprøven er negativ. Den positive blodprøve kan kun vise, at kaninen har været udsat for parasitten, men det kan ses på en blodprøve med høje værdier, i samspil med kliniske symptomer, at kaninen bør starte i behandling mod parasitten. I og med at parasitten E. cuniculi er så udbredt blandt kaniner, er diagnosen mere usikker for lave værdier.

Behandlingen

Starter man tidligt op på behandling, kan man med ormemidlet fenbendazol få en god effekt på inficerede med parasitten. Nogle gange fjernes parasitten helt, andre gange angriber den igen. Få gange virker behandlingen desværre slet ikke, hvilket ikke kan forklares hvorfor.
Behandlingen virker, hvis der er tegn på forbedring inden for en uges tid - det er dog vigtigt altid at tage hele kuren.
I nogle særlige tilfælde er parasitten meget aggressiv, hvilket også vil fremstå tydeligt ud fra kaninens symptomer, ved eksempelvis ikke engang at kunne spise selv. Her er det nødvendigt med omhyggelig pleje eller indlæggelse på dyrehospital.

  • For at beskytte kaninen kan du lægge din kanin i en lille boks, hvor der er høje sider på, hvilket kan give den en tryg følelse, hvis den skulle bevæge sig. Yderligere kan et syntetisk blødt skind af lam være godt at lægge i bunden, som kan suge kaninens urin.

  • Du kan give den hø eller grønt ved at håndfodre den, da det kan være en udfordring for den selv at spise. Husk at fodre den hyppigt.

  • Det ene øje (der vender mod underlaget) kan have tendens til at tørre ud på hornhinden, derfor skal det smøres med salve.

Det kan være et hårdt forløb, som kræver noget af dig som ejer, men ved at yde sit bedste, kan der skabes gode resultater. Fenbendazol-behandling kan hele rigtig fint efter et angreb, men det er desværre ikke alle, og i de tilfælde, må kaninen desværre blive aflivet.

I nogle tilfælde er der en mellemvej, hvor kaninen kommer sig, men får mén i form af skæv hovedholdning resten af livet, hvilket ikke som sådan er til skade for kaninen.

I og med at det er en parasit, kan der ikke fremstilles en vaccine desværre.

Der er ret stor sandsynlighed for at en kanin får E. cuniculi, da det er en udbredt parasit blandt kaniner. Heriblandt er dværgkaniner oftere ramt end større racer.

Afgiv din kommentar

Bemærk alle kommentarer skal godkendes før man ser dem på siden.