100% Dansk webshop - Af hjertet Tak for din støtte.

Velkommen til os med kæledyr Læs mere her

Artikler om kæledyr - Læs dem her

Kan du være med til at hjælpe dyrene i vinteren

Kan du være med til at hjælpe dyrene i vinteren

Jacob Nørlem-Masters |

Kan du være med til at hjælpe dyrene i vinteren

Der er flere måder at hjælpe dyrene ude i naturen, men selv i din egen have kan du gøre en forskel for dyrene over vinteren. Det er faktisk netop i din have, at flere dyr som eksempelvis fugle, insekter og andre smådyr holder til, i vinterperioden. Haverne er ofte flotte indrettede og simplistiske, hvilket ikke efterlader megen krat, høje græsstrå eller liv til de dyr der skal overleve vinteren over. I følgende artikel vil vi gennemgå det som du kan gøre for at få den bedst levedygtige have med massere af liv.

Insekterne

Du kan hjælpe sommerfugle, bier, bænkebiddere og mange andre dyr, ved at lade en brændestabel stå ude i haven over vinteren. Små huller i træstykkerne kan yderligere give de små insekter et sted at holde læ over natten. Du kan derfor bore 20 cm dybe huller i træstykkerne også, for at hjælpe dem endnu mere. SOmmerfugle og bier kan ikke holde til de helt kolde temperaturer og vil derfor som oftest dø over vinteren, men deres æg kan overleve.

De små fugle

De fugle som oftest søger ly og overlevelse i de danske haver, er blåmejse, gærdesmutte og rødhalse. Det de især søger, er føde, som du nemt kan hjælpe dem med, ude i din have. De kan nyde godt af frugt og bær, så lad dem endelig hænge i træer og buske eller ligge på jorden. Selv visne Stauder kan de nyde godt af, så lad endelig dem stå.

Derudover kan de små fugle blive tørstige, så en mindre balje med vand, som også kan samle af regnvand, kan de bestemt godt bruge. Det kan pindsvin og salamandre bl.a. også.

Egen og standfugle

Du kan være med til at give både egern og nogle fugle et dejligt varmt hjem over vinteren, ved at fore en fuglekasse og sætte op i træerne i haven. Du kan lægge dødt organisk materiale ind i bunden og op ad siderne i fuglekassen, for at skabe en varme og et identisk hjem til dem de selv ville skabe ude i naturen. Foran noget af indgangen, kan du sætte et lille klæde eller træstykke for, så der skabe læ og varme.

Det er et hjem for eddekopper, bænkebiddere, larver og fugle som eksempelvis gærdesmutteren, som godt kan lide at sidde helt tæt med andre fugle af samme art. Der kan derfor godt samles 7-8 gærdesmutter i samme fuglehus. De store dyr i haven kan dermed også se dette fuglehus som foderhus fyldt med små dyr de kan spise.

De lidt større dyr

En større bunke af kviste og grene kan være smukke i en have, udover det, kan de være behjælpelige for fuglene og pindsvin, som kan få ly i de kolde vinternætter. Pindsvinet kan på den måde gå i hi inde under kvistene. Vælger pindsvinet at bo der frem til sommeren, kan den også hjælpe til med at holde nogle insekter og snegle væk fra køkkenhaven, hvis kvashegnet med kviste bygges tæt ved køkkenhaven.

Udover et kvashegn, kan en kvasbunke også være behjælpelig for en del arter, især hvis du bygger den på en solplads. De forskellige små dyr, der er tilhænger til sådan en kvasbunke er snoger, tudser og salamandre.

Insekter, svampe og flagermuse

Du kan hjælpe insekter, svampe og flagermuse ved at lade fældede træer og stammer forblive i din have, da der generelt set er for få af disse i haver rundt omkring, men også ude i naturen i skovene. Insekter og svampe er mere vilde med det døde eller beskadigede træ, da de nemmere kan trænge ind i dem. Det er også et sted spætten vil kunne flytte ind, da den især også kan lide de mange billelarver der kommer flere af i sådanne træer.

I disse træers hulrum og under barken, kan sommerfuglen også søge tilflugt i, over vinteren.

Afgiv din kommentar

Bemærk alle kommentarer skal godkendes før man ser dem på siden.